Sơn ngoại thất

sơn ngoại thất là loại sơn được sử dụng để bảo vệ và tô điểm cho bề mặt ngoại thất của các tòa nhà, cầu đường, và các công trình khác.