Sơn chống thấm

Sơn chống thấm là một loại sơn dùng để bảo vệ các bề mặt vật liệu khỏi môi trường. Sơn chống thấm có thể chứa các hạt hoặc chất chống thấm để tăng cường khả năng chống thấm của sơn. Nó có thể sử dụng cho cả ngoài trời và trong nhà.