Công ty luôn quan tâm đến cả đời sống vật chất và cả đời sống tinh thần của người lao động đảm bảo mức thu nhập và ổn định, cơ hội thăng tiến. Thực hiện đóng toàn bộ bảo hiểm xã hội cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty, đảm bảo lợi ích và tạo niềm tin cho người lao động.

– Đối với cổ đông : Công ty quan tâm và nâng cao giá trị công ty , duy trì tốc độ tăng trưởng cao
– Đối với xã hội: Công ty cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, luôn quan tâm, chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ với cộng đồng.

>> “Tài sản quý nhất của doanh nghiệp chính là con người”

Đối với cán bộ công nhân viên: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Đối với việc tuyển dụng lao động, Hãng sơn MEIJI Việt Nam áp dụng phương pháp mời gọi, tuyển dụng lao động chất lượng cao, bên cạnh đó còn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nội bộ theo các chương trình, nội dung cụ thể cho cán bộ công nhân viên công ty, ngoài ra còn cử nhân viên theo học các chương trình đào tạo chính quy tại các trung tâm đào tạo bên ngoài nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn.

Cụ thể là: Công ty tổ chức quá trình đánh giá năng lực nhân viên định kỳ 06 tháng/lần theo hệ thống tiêu chí được nghiên cứu, xây dựng, ban hành dựa trên từng vị trí, chức danh đảm nhiệm. Kết quả đánh giá nhân viên là yếu tố quan trọng, cần thiết để lập kế hoạch đào tạo thường xuyên tại bộ phận. Sau mỗi lần đào tạo, trưởng bộ phận thực hiện đánh giá kết quả đào tạo, hiệu quả đào tạo sẽ được đánh giá sau một thời gian định kỳ thông qua kết quả thực hiện công việc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.